Suomalainen sosiaaliturva jättää ihmiset heitteille

Seuraan Suomen hallituksen budjettivalmistelua hyvin huolestuneena. Eläkeläiset ja muut pienituloiset ovat joutumassa entistä ahtaammalle.

Hallituksen esittämät leikkaukset sosiaaliturvaan ovat paitsi epäoikeudenmukaisia, myös vastoin Euroopan sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia. Olen jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen Euroopan neuvostolle.

Lue lisää