Uutisia Euroopasta

Kosmeettista veronkierron kitkemistä

Kirjoittanut 26.11.2015 No Comments

Oikeansuuntainen, mutta riittämätön. Tämä on harvinaisen totta ns. TAXE-valiokunnan työn suhteen.

Euroopan parlamentti hyväksyi eilen valiokunnan valmisteleman päätöslauselman yhtiöverotuksen uudistamisesta. Itse päätöslauselma on hyvä.

Parlamentin jäsenet kehottavat siinä EU-maita sopimaan monikansallisten yritysten voittojen ja verojen pakollisesta maakohtaisesta raportoinnista. Lisäksi kehotetaan sopimaan yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta, verotukseen liittyvien käsitteiden määritelmistä sekä yrityksiä koskevien veropäätösten avoimuuden lisäämisestä.

Kannatan päätöslauselmassa ehdotettua maakohtaista raportointivelvoitetta. Kannatan myös yhtiöveron kannalta oleellisten käsitteiden parempaa määrittelyä, yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönottoa, ilmiantajien parempaa suojaa sekä avointa verotietojen vaihtoa – kaikki asioita joita mietinnössä ehdotettiin.

Yritysverokilpailu jäsenmaiden kesken houkuttelee agressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Ei tosiaankaan ole hyväksyttävää, että suuret yritykset maksavat tuloistaan minimaalisesti kun pienet ja keskisuuret yritykset sekä kansalaiset maksavat osuutensa täysin!

Silti äänestin päätöslauselmaa hyväksyttäessä tyhjää (kuten koko vasemmistoryhmä). Lopputulos jäi suurelta osin kosmeettiseksi, koska osa parlamentaarikoista kärsi kunnianhimon puutteesta ja osa vesitti työtä tahallaan.

EU ei vieläkään ota vastuuta jäsenmaiden haitallisista veronkiertojärjestelyistä. Onneksi sentään TAXE-valiokunnan mandaatti saa jatkoa kakkososalla ja se todellakin on tarpeen, sillä komissio ja jäsenvaltiot eivät antaneet valiokunnalle kaikkia tarvittavia tietoja. Junckerin puheiden ristiriitaisuuksiin valiokunnan kuulemisissa on pystyttävä tarttumaan ja valiokunnan on saatava valtuudet, joilla päästään ylikansallisten yhtiöiden kimppuun oikeasti.

Ensimmäisellä kierroksella oltiin siis tutkivinaan ja sitten vähän hutkivinaan, kuten alunperin pelkäsinkin, kun kunnon tutkintakomitealle ei saatu parlamentissa mandaattia.

Veropäätösten tulee olla julkisia ja salassapitosäännöksiä pitää rukata. Ensimmäisessä selvityksessä jäi puuttumaan todellinen tahto veropohjan aukkojen paikkaamiseen ja suuryritysten annetaan jatkossakin melko vapaasti kiertää veroja. Tässä häviävät Euroopan valtiot, kansalaiset ja erityisesti paikallisesti toimivat yrittäjät, joilla ei ole mahdollisuutta pärjätä kilpailussa palkkaamalla verojuristien armeijaa verosuunnitteluun.

Toisen kierroksen on pakko olla vahvempi, komitean on päästävä käsiksi kaikkiin tietoihin ja varmistettava, että epäterveelle veropelille Euroopassa laitetaan piste.
Toinen kierros TAXE-komitean työssä tulee näyttämään onko parlamentti lammas, joka katsoo läpi sormiensa, kun verosudet kuppaavat järjestelmän hengiltä ja velvoitteensa hoitavat yritykset ja kansalaiset menettävät viimeisenkin uskonsa laillisuuteen ja toimivaan päätöksentekoon.

Leave a Reply