BlogiUutisia Euroopasta

VW-päästöhuijausta tutkimaan

Kirjoittanut 21.1.2016 No Comments

Euroopan parlamentti päätti tänään asettaa tutkintavaliokunnan tarkastelemaan Volkswagenin päästöhuijausskandaalin johdosta tarvittavia toimenpiteitä.

Olen valiokunnan ainoa suomalaisjäsen ja koordinoin valiokunnan koko vasemmistoryhmän työtä liikennevaliokunnan toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä.

Tutkintavaliokunta perustettiin selvittämään päästöhuijausskandaalin yhteydessä paljastuneita puutteita Euroopan komission sekä jäsenmaiden autoalaa valvovien viranomaisten toiminnassa. Valiokunta tulee kiinnittämään huomiota erityisesti testiolosuhteissa ja oikeissa ajo-olosuhteissa mitattujen päästöjen eroihin sekä siihen kuinka päästöjen mittausta ja valvontaa voidaan tehostaa.

Sekä alan itsensä että sitä valvojien toimijoiden uskottavuus on vesittynyt. On välttämätöntä, että kuluttajien luottamus toimijoihin saadaan palautettua ja pystymme jatkossa varmistumaan asetettujen ympäristönormien täyttämisestä.

Valiokunnan toimikausi on 12 kuukautta ja kauden puolivälissä se antaa väliraporttinsa. Valiokuntaan kuuluu kaikkiaan 45 meppiä ja siinä on edustus kaikista parlamentin poliittisista ryhmistä.

Vasemmistoryhmässä on allekirjoittaneen lisäksi kaksi jäsentä: tsekkiläinen Kateřina Konečná sekä Kyproksen Neoklis Sylikiotis. Valiokunnan työtä tukemaan kokosin ryhmästäni taustatiimin, joka tarkastelee asiaa erityisesti autoteollisuuden työntekijöihin kohdistuvien laajojen vaikutusten näkökulmasta. Autoteollisuus on Euroopassa monessa maassa merkittäjä työllistäjä, eikä työntekijöitä tule rangaista yritysjohdon vastuuttomasta käytöksestä.

Leave a Reply