Uutisia Euroopasta

Epäreiluihin kauppakäytäntöihin puututtava

Kirjoittanut 7.6.2016 No Comments

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota toimiin hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumiseksi koko elintarvikeketjussa. Näin voitaisiin taata oikeudenmukaiset tulot viljelijöille ja laaja tuotevalikoima kuluttajille.

Tänään hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti korostaa, että elintarvikkeiden tuottajien, toimittajien ja jakelijoiden suhteiden on tärkeää olla oikeudenmukaisia ja avoimia. Reilu kaupankäynti auttaa myös puuttumaan ylituotantoon ja elintarvikehävikkiin.

Parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan puuttumaan erityisesti tulojen ja neuvotteluvoiman epätasapainoon elintarvikeketjussa. Mepit huomauttavat, että myynti tuotantokustannukset alittavalla hinnalla sekä tapa hyödyntää maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten kaltaisia perusmaatalouselintarvikkeita houkutustuotteina uhkaavat kyseisten tuotteiden tuotannon pitkän aikavälin kestävyyttä.

Vapaaehtoiset toimet eivät ole riittäneet. Päätöslauselman mukaan tämä johtuu asianmukaisen valvonnan puutteesta, maataloustuottajien aliedustuksesta, puolueettomista hallintorakenteista, kyseisten osapuolten välisistä eturistiriidoista, riitojenratkaisumekanismeista, jotka eivät kuvasta toimittajien pelkotekijää, ja siitä, ettei järjestelmiä sovelleta koko toimitusketjuun.

Parlamentti katsoo, että EU:n tason puitelainsäädäntö on tarpeen, jotta voidaan torjua hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Samalla voidaan varmistaa, että eurooppalaisilla viljelijöillä ja kuluttajilla on mahdollisuus hyötyä oikeudenmukaisista myynti- ja ostoehdoista.

Tärkeä viesti myös kotimaahan!

Leave a Reply