BlogiUutisia Euroopasta

Täysistuntoviikolta puoluekokoukseen

Kirjoittanut 9.6.2016 No Comments

Strasbourgin viikko on taas ollut tiivis – tässä pari nopeaa nostoa viikon asioista ennen viikonlopun puoluekokousta Oulussa.

Parlamentti antoi keskiviikkona hyväksymässään päätöslauselmassa komissiolle pyyhkeitä hitaudesta. Komissio ei ole vieläkään julkaissut tieteellisiä kriteereitä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista ja niille altistumisen vähentämistä varten, vaikka EU:n tuomioistuin on todennut että kriteereiden julkaisemisen viivästyminen rikkoo unionin lainsäädäntöä.

Mepit ovat toistuvasti vaatineet EU:ta rajoittamaan näiden aineiden käyttöä. Kriteerit oli alun perin tarkoitus julkaista jo vuoden 2013 loppuun mennessä.

Pyyhkeitä komissio sai vasemmistoryhmältä myös veronkiertoa suitsivan direktiivin vesittämisestä. Tyytyväinen voi kuitenkin olla siihen, että yritystä veronkierron kitkemiseen nyt on!

EU-komission direktiiviesitys veronkierron torjumiseksi sai keskiviikkona täysistunnon tuen, mutta me mepit vaadimme, että korkojen vähennyskelpoisuutta ja ulkomaisten tulojen sääntelyä tiukennetaan.

Parlamentti haluaa lisää avoimuutta erityisrahastoihin ja säätiöihin, yhteisiä sääntöjä patenttiboksijärjestelmän puitteille, mustan listan veroparatiiseista sekä sanktioita yhteistyöstä kieltäytyville lainkäyttöalueille.

Direktiiviesitys tukee periaatetta, jonka mukaan verot tulee maksaa siellä, missä voitot tehdään. Lisäksi esitys sisältää sitovia keinoja estää tapoja, joita yhtiöt yleensä käyttävät verojen välttelyyn. Direktiivi sisältää määritelmät monille tähän asti monitulkintaisuutta aiheuttaneille termeille, kuten ”kiinteä toimipaikka”, ”veroparatiisi”, ”taloudellinen vähimmäissisältö”, ”siirtohinnoittelu”, ”rojaltikustannukset”, ”patenttiboksit” ja “postilaatikkoyhtiö”.

Tiukennusta vaadittiin alkuperäisen direktiiviesityksen sääntöihin koskien tuloja, joita on verotettu EU:n ulkopuolella ja tämän jälkeen siirretty EU:n alueelle. Näitä ns. ulkomaisia tuloja ei yleensä veroteta enää jäsenvaltiossa, jotta tuplaverotukselta vältytään.

Meppien ehdotus on, että näille ulkomaisille tuloille asetetaan 15 prosentin minimiverotustaso. Tämä tarkoittaisi, että jos ulkomaisia tuloja on verotettu tätä alhaisemmalla veroprosentilla EU:n ulkopuolella, tulee erotus maksaa.

Työtä veronkierron kitkemiseksi tulee jatkaa: veronkierron kautta miljardeja katoaa jäsenvaltioiden budjeteista. Ja se on rehellinen veronmaksaja (kansalainen tai yritys), joka laskun maksaa.

Viikon pieni valopilkku vielä lopuksi: parlamentti hyväksyi uudet säännöt, joilla EU-maasta toiseen muuttavien ihmisten pitäisi saada asiakirjansa huomattavasti helpommin hyväksyttyä. Uusien sääntöjen myötä tiettyjen asiakirjojen, kuten siviilisäätyä, vanhemmuutta tai kansallisuutta todistavien asiakirjojen, hyväksymiseen toisessa EU-maassa ei vaadita laillistamista tai apostille-todistusta. Lisäksi asiakirjat, jotka todistavat, ettei henkilöllä ole rikosrekisteriä, hyväksytään jatkossa toisessa EU-maassa ilman laillistamisprosesseja.

Nyt kiiruusti kohti kotimaata! Puoluekokous Oulussa odottaa!

Leave a Reply