BlogiUutisia Euroopasta

Tiemaksut tulevat

Kirjoittanut 28.3.2017 No Comments

Euroopassa on käynnistymässä keskustelu esityksestä, joka Suomessa on jo useaan otteeseen kansallisella tasolla tyrmätty. Liikennekomissaari Bulc on tuomassa pöytään esitystä koko Eurooppaa koskevasta tiemaksusta.

Yksityiskohdista ei tiedetä vielä juuri enempää. Tiemaksuesityksellä pyritään vastaamaan ennen kaikkea tarpeeseen vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi ottamalla käyttöön ”saastuttaja maksaa” -periaate. Ennakkotietojen mukaan komission ehdotus tulee mahdollisesti sisältämään elementtejä, joissa maksu porrastuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen mukaan.

On hyvä, että hinnoittelua mietitään nimenomaan yleiseurooppalaisella tasolla, jolloin negatiivisia sisämarkkinavaikutuksia ei pääse syntymään. Ilman tämänkaltaisia rohkeita uudistuksia liikenteen päästövähennyksiin ei tulla pääsemään, ei Suomessa eikä EU:ssa.

Suomen osalta on pidettävä huolta siitä, että eurooppalaisessa mallissa pystytään ottamaan huomioon etäisyydet ja muun muassa se, että maaseudulla korvaavia vaihtoehtoja oman auton käytölle ei ole.

Odotan komission esitystä mielenkiinnolla ja olen valmis urakoimaan parlamentin puolella liikennevaliokunnassa, jotta esityksestä saadaan myös meidän olosuhteisiimme sopiva.

Seuraava kirjoitus

Leave a Reply