Tekijänoikeuksista ja kansalaisoikeuksista

Tekijänoikeudet, kansalaisoikeudet, sensuuri ja massasensorointi  – copyright-lainsäädäntö on paljon muutakin kuin pelkkää tekijänoikeutta.

Tekijänoikeuksia koskevasta direktiivistä äänestetään jälleen huomenna parlamentissa. Heinäkuun alussa parlamentti kertaalleen hylkäsi oikeudellisten asioiden valiokunnassa (JURI) tehdyn esityksen ja palautti sen takaisin käsittelyyn. Eniten ongelmia oli direktiivin 13. artiklassa, joka julkisuudessa on tullut tunnetuksi niin sanottuna ”meemikieltona”. Tämä tarkoittaa, että internetissä palveluja tarjoavan olisi ryhdyttävä valvomaan verkon sisältöä ja estettävä sellaisen aineiston käyttö, joka on oikeudenhaltijoiden kanssa yhdessä määritelty kielletyksi.

Nettipalvelun tarjoajan pitäisi poistaa saatavilta esimerkiksi tekijänoikeuden suojaamat valokuvat tai videot. Tämän toteuttaminen johtaisi käytännössä kaikkien palvelua, esimerkiksi Facebookia, käyttävien eurooppalaisten aktiiviseen tarkkailuun, jotta automaattinen sisällön suodattaminen onnistuisi. Suodattimeen voisi joutua sensuroitavaksi myös laillista ja alkuperäistä sisältöä, mikä on täysin sekä internetin käyttäjien että sisällöntuottajien perusoikeuksien vastaista. Tähän asiaan sekä kansalaisoikeuksiin keskittyvä valiokunta LIBE että sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan keskittyvä valiokunta IMCO suhtautuivat lausunnoissaan kriittisesti, mutta valitettavasti oikeudellisten asioiden valiokunta ei ottanut asiaa riittävällä vakavuudella huomioon. 

Keskiviikon äänestyksessä on mahdollisuus löytää eri vaihtoehtoja ja parhaasta mahdollisesta ratkaisusta hyötyisivät kaikki. Koko artiklan 13 poistamista vaativan ehdotuksen ohella on jo aiemmin julkaistu parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ehdotus. Se on ehdotuksista niin palveluntarjoajien kuin kuluttajienkin kannalta fiksuin. 

Siinä palveluntarjoajien tulee hankkia lisenssi sisältöön, mutta velvollisuutta sisällön suodattamiseen ei ole. Ehdotus on myös linjassa sähkökauppadirektiivin vastuuvapaussääntelyn kanssa. Sen mukaan internetin palveluntarjoaja ei ole vastuussa palveluun päässeestä, mahdollisesti tekijänoikeuden alaisesta sisällöstä, mikäli se poistetaan oikeudenhaltijan ilmoituksesta. Yrityksille ei aseteta raskaita, oikeudellisesti epäselviä velvoitteita eikä kansalaisten sananvapaus vaarannu. Ja siltikin yksi tärkeimmistä asioista toteutuisi eli sisällön tekijät saisivat työstään korvauksen.

Toinen mahdollinen vaihtoehto on kollega Schaaken tekemä ehdotus, jossa palveluntarjoajien vastuu rajoittuu ainoastaan video- ja musiikkisisältöön. Ehdotuksessa keskitytään kuluttajien käyttämiin palveluihin, kuten YouTubeen, joita ei kuitenkaan velvoitettaisi samalla tavalla suodattamaan sisältöä.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan uusi ehdotus puolestaan johtaisi edelleenkin sisällön suodattamiseen. JURI:n ehdottama sääntely on rajattu vain merkittävän määrän sisältöä ylläpitäviin palveluihin, joita ei kuitenkaan ole ehdotuksessa yksilöity. Palveluntarjoajan pitäisi etukäteen hankkia käyttöoikeus kaikkeen palvelussa käytettyyn sisältöön. Kun palveluntarjoaja olisi vastuussa käyttäjiensä palveluun lisäämästä sisällöstä, ainoa mahdollisuus sisällön hallintaan olisi sen laajamittainen suodattaminen. 

Netin käyttäjän suhteen tämä menisi kaadettua alkuperäisehdotustakin pidemmälle, koska tekijänoikeuksia mahdollisesti loukkaavaa sisältöä ei palveluntarjoajan vastuun vuoksi voisi enää poistaa jälkikäteen, vaan se tulisi suodattaa jo ennen palveluun lisäämistä.

Kollega Cavadan muutokset aiempaan, hylättyyn ehdotukseen verrattuna ovat lähinnä kosmeettisia ja johtaisivat yhtä lailla sisällön filtteröintiin.

Direktiivin uudessa äänestyksessä todellinen vaihtoehto voisi löytyä kompromissina JURI:n alkuperäisestä ehdotuksesta pienesti stilisoitujen versioiden sijaan. Uusissa esityksissä on korjattu alkuperäisehdotuksen räikeimmät epäkohdat, mutta aidosti tasapainoisen ehdotuksen myötä EU-kansalaiset ja yritykset hyötyisivät myös digitalisaation mahdollisuuksista. 

Tällä kertaa sääntelyn riskinä on, että lähdetään ampumaan kaikkea mikä liikkuu asettamalla kaikille tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajille raskaita velvollisuuksia, joita ei todellisuudessa ole edes välttämättä mahdollista noudattaa, saati sitten valvoa. 

Yritän itse loppuun saakka parantaa esitystä ja huominen lopputulos ratkaisee lopullisen äänestysnappulani valinnan.

Jaa: