Uutisia Euroopasta

282 äänestyksen päivä ja muita puuhia

Joskus on viikkoja, jolloin koko maailma koetetaan saada valmiiksi. Täysistuntoviikot Strasbourgissa ovat aina sellaisia, mutta myös tämä kulunut valiokuntaviikko on ollut samansuuntainen.

Päivät kuluivat tiiviisti takamus valiokuntasalien penkeissä kiinni, sillä sekä liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN että ympäristövaliokunta ENVI kokoontuivat tällä viikolla molemmat kolme kertaa. Äänestyksiä valiokunnissa oli tiistaina yhteensä 282.

Ympäristövaliokunta ENVIssä käsittelyssä oli isoja kokonaisuuksia: päästöoikeuksien hintaa korjaavan päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarannon perustaminen; biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvia epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva ILUC-direktiivi; sekä EU:n metsästrategia.

Pääsin maanantaina käyttämään nyrkkeilyhanskoja - knock out the toxic tonnes!

Pääsin maanantaina käyttämään nyrkkeilyhanskoja – knock out the toxic tonnes!

Lue lisää

Kelkkana ja rekenä

Valiokuntaviikko on taas ollut vauhdikas.

Asioiden kirjo on välillä pyörryttävä. Täysistuntoviikot ovat ihan omaa luokkaansa, mutta myös valiokuntaviikoilla Brysselissä saa välillä juosta kokouksesta toiseen. Tällä viikolla käsittelyssä on ollut monta asiaa, joissa minulla on ollut lusikkani sopassa.

ENVI-valiokunnassa esittelin Euroopan energiaturvallisuusstrategiaa koskevaa lausuntoluonnosta ja tiimini kanssa olemme työstäneet muutosehdotuksia EU:n metsästrategiaan sekä ns. ILUC-direktiiviin, jossa määritellään kriteerejä biolpolttoaineiden kestävälle tuotannolle. Yhteistyö suomalaiskollegoideni kanssa on ollut näissä asioissa tiivistä.

Täysistunnossa puhuin jälleen kerran ilmastosopimuksesta, ja vaadin sitoutumista ilmastorahoituksen kasvattamiseen. Tämän hetken työttömyys ja talouskriisi eivät saa olla se savuverho, joka estää meitä näkemästä kauemmas juuri silloin kun olisi toimittava.

Liikennevaliokunnassa käsiteltiin edelleen Suomelle tärkeätä mittta- ja massadirektiiviä, sekä keskusteltiin TTIP:istä. Puheenvuoroni löydät videon kohdista 1:35 ja 2:16.

 

GMO-säännöksiin jäi porsaanreikiä

Tänään tiistaina Euroopan parlamentin äänestyksessä olivat säännöt, joilla säädellään muuntogeenisten kasvien viljelystä Euroopassa.

Komission esitys on ollut Euroopan neuvoston ja parlamentin käsittelyssä vuodesta 2010 alkaen. Parlamentti ja neuvosto pääsivät alustavaan sopuun säännöistä joulukuussa, ja tänään parlamentti hyväksyi uudet säännöt, jotka astuvat voimaan tänä keväänä. Äänestystuloksen mukaan EU-maat voivat siis jatkossa kieltää GMO-viljelyn esimerkiksi kaavoitukseen, sosioekonomisiin vaikutuksiin, GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen välttämiseen ja maatalouspoliittisiin tavoitteisiin vedoten.

Uudet säännöt antavat kyllä jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää muuntogeenisten organismien viljely muista ympäristöpoliittisista syistä kuin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioimista terveys- ja ympäristösyistä johtuen. Tämä on hyvä asia.

Äänestin kuitenkin päätösesitystä vastaan, sillä olen pettynyt unionin kunnianhimon tasoon asiassa. 

Lue lisää

Jyrkille terveisiä

Laitoin viime viikolla kasvukomissaarillemme Jyrkille kirjeen.

Kerroin, että visiitti Liman ilmastokokouksessa vahvisti uskoani siihen, että tulevaisuudessa pärjäävät ne, ja vain ne, joilla on nyt rohkeutta ja vahva visio hiilivapaasta yhteiskunnasta.

Kerroin, että Eurooppa menestyy vain, jos turvaamme puhtaan energian saannin ja omavaraisuuden sekä kestävän, energiapihin tuotanto. Euroopan energiaomavaraisuutta parantavien hankkeiden ja edistyneiden uusiutuvien energiamuotojen kehityksen ja saatavuuden tukemisen on oltava nyt prioriteetti.

Kerroin myös, että Suomen ei kannata matkia muiden maiden kasvukikkoja vaan luottaa omiin vahvuuksiinsa: energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja vahvaan olemassaolevaan ICT-osaamiseen. Suomen kärkihankkeiden tulee olla niitä, joilla näiden toimialojen ympärille luodaan aidosti elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä klustereita ja parannetaan nopeasti yritysten mahdollisuuksia skaalata innovaatioita kansainvälisille markkinoille.

Lue lisää

Torjuntavoitto on saavutus

Tämän syksyn yksi iso urakka, eli mitta- ja massadirektiivin trilogi, saatiin päätökseen tällä viikolla.

Merja oli rekkadirektiivissä GUE/NGL-ryhmän varjoraportöörinä.

Merja oli rekkadirektiivissä GUE/NGL-ryhmän varjoraportööri.

Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteluosapuolet saavuttivat keskiviikkona sovun ns. mitta ja massa -direktiivistä. Kompromissiesitys menee vielä sekä neuvoston että parlamentin liikennevaliokunnan ja täysistunnon käsittelyyn. Lopullinen päätös asiassa saadaan ensi vuoden alussa.

Suomen kannalta se, että tilanne säilynee ennallaan, on iso torjuntavoitto. Jos lopullinen päätös on tämän alustavan sovun mukainen, on tulos hyvä.

Lue lisää

Silmiä avaava Peru

IMG_0930

Kansainväliset ilmastoneuvottelut Perun Limassa päättyvät huomenna. En osaa arvioida lopputulosta.

Viesti täällä on tullut selväksi: ensi vuonna Pariisissa on löydettävä aito ratkaisu, ilmastosopimuksen on synnyttävä. Sen jälkeen on myöhäistä.

Peru kärsii ilmastonmuutoksesta maailman neljänneksi eniten. Vierailu EU:n delegaation mukana on ollut silmiä avaava.

Muutokset näkyvät kaikessa, ruuantuotannossa kaikkien nopeimmin. Puhtaasta juomavedestä ja syömäkelpoisesta ravinnosta tullaan taistelemaan.

Suojelualueella käymässä.

Suojelualueella käymässä.

Lue lisää

Nollasopimuksilla ei elä

Jätin tällä viikolla Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen nollatuntisopimusten säätelystä.

Euroopan komissio vastaa Euroopan laajuisen työlainsäädännön valmistelusta. Tällä hetkellä EU:n työlainsäädäntö ei kuitenkaan kata kaikkia työsuhdelainsäädäntöön liittyviä seikkoja. EU-tasolla ei esimerkiksi ole erityistä lainsäädäntöä mikä säätelisi niin sanottuja nollatuntisopimuksia.

Eilen komissiolle jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä kysyn, mitä komissio aikoo tehdä nostaakseen asian uudelleen esille.

Lue lisää

Lima ja liikenne

YK:n ilmastokokous alkoi Limassa eilen. Itse suuntaan Peruun EU:n delegaatiossa lauantaina.

Madonluvut ovat kovat: ilmakehässä on hiilidioksidia enemmän kuin kertakaan 800 000 vuoteen, merivesien pinta on noussut 1900-luvun alusta valtamerillä parikymmentä senttiä, arktisen alueen jääpeite sulaa. Kahden asteen tavoite karkaa käsistä ilman dramaattista käännöstä.

(lue YLEn erinomainen tiivistys aiheesta 1.12.2014)

On selvää, että liikennesektori on ilmastonmuutoksen torjunnan keskiössä. Ympäristöjärjestöt vaativat viime viikolla, että fossiilisesta energiasta pitäisi luopua kokonaan 2050 mennessä – IPCC antaa aikaa vähän pidempään. Tällä hetkellä koko liikennejärjestelmä on öljyn varassa.

Olen puhunut parlamentin täysistunnossa ilmastonmuutoksen torjunnasta jo pariinkin otteeseen. Tänään kysyin liikennekomissaari Bulcilta liikennevaliokunnassa, kuinka liikennesektorin muutokseen saadaan potkua.

Lue lisää