Uutisia Euroopasta

Kreikan selviäminen on Suomenkin etu

Niin vasemmistoryhmä GUE/NGL kuin koko Eurooppa on seurannut tällä viikolla tarkasti Kreikan neuvotteluja luotottajiensa kanssa.

Europarlamentin vasemmistoryhmämme saksalainen puheenjohtaja Gabi Zimmer vaati torstaina euromailta Kreikan uuden hallituksen esityksen hyväksymistä, sillä Kreikka voi nousta jaloilleen vain talouskasvulla ja työllisyyden paranemisella.

”Talous ei voi elpyä niin kauan kuin muut maat vaativat Kreikalta isoa ylijäämää laman aikana. Valmiiksi köyhiltä eläkeläisiltä ja työntekijöiltä leikkaamalla ongelmia ei voida ratkaista”, Zimmer painotti.

Olen samaa mieltä.

Etenkin sen jälkeen kun Kreikan velat siirrettiin pankeilta veronmaksajille yli viisi vuotta sitten, on niin suomalaisten kuin kreikkalaistenkin yhteinen etu ollut, että Kreikan velanmaksukyky palautetaan. Kreikan talouskriisin luoneet korruptoituneet poliitikot on heitetty ulos ja valtaan nousseelle vasemmistolle on annettava mahdollisuus siivota kriisin jäljet, aivan kuten vasemmisto teki Islannissa.

Lue lisää

Maailman suurin joukkohauta

DSC_0119

Tilanne Välimerellä on erittäin traaginen.

Tuhannet ihmiset hukkuvat Välimereen hakiessaan turvaa ja elämisen edellytyksiä Euroopasta. Viimeisimpien hukkumisten jälkeen Euroopan unioni on vihdoin päättänyt ottaa käyttöön lisää keinoja estääkseen uudet ihmishenkien menetykset merellä. Inhimillisen hätätilan perimmäisiin syihin yritetään puuttua yhdessä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa.

Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta kun EU päättää lopettaa Välimeren katastrofin. Vuonna 2013 EU:n komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja yhä komissaarina toimiva ruotsalainen Cecilia Malmström lupasivat tarttua toimeen. Myös Parlamentti hyväksyi päätöslauselman tilanteen korjaamiseksi. Kun maailman huomio siirtyi pois Välimereltä, jätettiin tilanteen korjaaminen ja sitä jopa pahennettiin.

Euroopan parlamentin tänään hyväksymässä päätöslauselmassa todetaan, että EU:n tulisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta uudet siirtolaisturmat merellä vältettäisiin. Nyt se on tehtävä oikeasti. Parlamentin Vasemmistoryhmä on rummuttanut asiasta taukoamatta, nyt tarvitaan tekoja komissiolta ja jäsenmailta.

Huolta on ilmaistu riittävästi, nyt on aika pelastaa ihmishenkiä aidoin toimin ja oikeasti.

Lue lisää

Sakkoja ei enää pääse karkuun

Yksi tämän talven projekteista on ollut liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva, rajat ylittävä tietojenvaihto.

Sanahirviö, joka tarkoittaa sitä että vaikkapa ylinopeuksista tai liikenneturvallisuuden vaarantamisesta toisessa EU-maassa saatuja sakkoja ei pääse enää karkuun! Tavoitteena on puolet vähemmän liikennekuolemia vuonna 2020 (vuoteen 2011 verrattuna).

Katso video aiheesta.

Eurooppa energiaremonttiin

On tosiasia, että Euroopan Unioni on energiakysymyksissä erittäin haavoittuva.

EU tuo yli puolet siitä energiasta jonka kulutamme, ja erityisen riippuvaisia olemme öljystä. Miljardi päivässä on iso lasku siitä, että olemme edelleen niin öljyriippuvaisia ja niin vähäisessä määrin omavaraisia. Öljyriippuvuus tarkoittaa hyvin pitkälti Venäjä-riippuvuutta. EU-maiden kansalliset energiamarkkinat ovat myös huonosti yhteydessä toisiinsa ja hintaerot jäsenmaiden välillä ovat suuret.

Komissio on tilanteesta huolissaan, ja energiaunionin perustaminen on yksi tämän komission tärkeimmistä hankkeista. Erillinen energiaturvallisuusstrategia tähtää haavoittuvuuden vähentämiseen.

Parlamentin kannan energiaturvallisuusstrategiaan muodostaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE. Ympäristövaliokunta ENVI antaa strategiasta kuitenkin ensin lausunnon ITRElle, ja minulla on ollut ilo olla tämän lausunnon esittelijänä eli raportöörinä.

Olen tyytyväinen siihen yhteisymmärrykseen, jonka eri poliittiset ryhmät ympäristövaliokunnassa löysivät. Energiatehokkuus ja energian säästäminen ovat lausuntomme keskiössä.

ENVI-valiokunta äänestää.

ENVI-valiokunta äänestää.

Lue lisää

Liikettä ja liikennettä

Onpa ollut innostava viikko!

Maaliskuun täysistuntoviikko Strasbourgissa käynnistyi varsin keväisissä tunnelmissa, mutta minä aloitin viikkoni vieläkin etelämpänä, Italian Firenzessä.

IMG_1331

Olin maanantaina puhumassa komission ja Florence School of Regulationin yhteistyössä järjestämässä tilaisuudessa, jossa pohdittiin millaista sääntelyä tulevaisuuteen katsova liikennepolitiikka tuekseen tarvitsee.

Liikenneministerikaudellani Suomessa läpikäytiin aikamoinen ajattelutavan muutos, ja sitä samaa tuuletusta toivotaan nyt Euroopassa. Niinpä Firenzeenkin oli kutsuttu nimenomaan meitä suomalaisia kertomaan tekemisistämme, sekä inspiroimaan, sparraamaan ja haastamaan muita. Eräänlaista osaamisen vientiä tämäkin.

Omassa puheenvuorossani kannustin komissiota ja alan toimijoita rohkeuteen niin ajattelussa kuin toiminnassakin. Lisäksi muistutin heitä siitä kuinka paljon liikennesektorilla on tarjottavaa Euroopalle. Juhlapuheissa liikenteen elintärkeä rooli talouden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin peruskivenä kyllä muistetaan, mutta äkkiä se näyttää unohtuvan silloin kun etsitään uusia kasvualoja ja innovaatioita.

Lue lisää

282 äänestyksen päivä ja muita puuhia

Joskus on viikkoja, jolloin koko maailma koetetaan saada valmiiksi. Täysistuntoviikot Strasbourgissa ovat aina sellaisia, mutta myös tämä kulunut valiokuntaviikko on ollut samansuuntainen.

Päivät kuluivat tiiviisti takamus valiokuntasalien penkeissä kiinni, sillä sekä liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN että ympäristövaliokunta ENVI kokoontuivat tällä viikolla molemmat kolme kertaa. Äänestyksiä valiokunnissa oli tiistaina yhteensä 282.

Ympäristövaliokunta ENVIssä käsittelyssä oli isoja kokonaisuuksia: päästöoikeuksien hintaa korjaavan päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarannon perustaminen; biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvia epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva ILUC-direktiivi; sekä EU:n metsästrategia.

Pääsin maanantaina käyttämään nyrkkeilyhanskoja - knock out the toxic tonnes!

Pääsin maanantaina käyttämään nyrkkeilyhanskoja – knock out the toxic tonnes!

Lue lisää

Kelkkana ja rekenä

Valiokuntaviikko on taas ollut vauhdikas.

Asioiden kirjo on välillä pyörryttävä. Täysistuntoviikot ovat ihan omaa luokkaansa, mutta myös valiokuntaviikoilla Brysselissä saa välillä juosta kokouksesta toiseen. Tällä viikolla käsittelyssä on ollut monta asiaa, joissa minulla on ollut lusikkani sopassa.

ENVI-valiokunnassa esittelin Euroopan energiaturvallisuusstrategiaa koskevaa lausuntoluonnosta ja tiimini kanssa olemme työstäneet muutosehdotuksia EU:n metsästrategiaan sekä ns. ILUC-direktiiviin, jossa määritellään kriteerejä biolpolttoaineiden kestävälle tuotannolle. Yhteistyö suomalaiskollegoideni kanssa on ollut näissä asioissa tiivistä.

Täysistunnossa puhuin jälleen kerran ilmastosopimuksesta, ja vaadin sitoutumista ilmastorahoituksen kasvattamiseen. Tämän hetken työttömyys ja talouskriisi eivät saa olla se savuverho, joka estää meitä näkemästä kauemmas juuri silloin kun olisi toimittava.

Liikennevaliokunnassa käsiteltiin edelleen Suomelle tärkeätä mittta- ja massadirektiiviä, sekä keskusteltiin TTIP:istä. Puheenvuoroni löydät videon kohdista 1:35 ja 2:16.

 

GMO-säännöksiin jäi porsaanreikiä

Tänään tiistaina Euroopan parlamentin äänestyksessä olivat säännöt, joilla säädellään muuntogeenisten kasvien viljelystä Euroopassa.

Komission esitys on ollut Euroopan neuvoston ja parlamentin käsittelyssä vuodesta 2010 alkaen. Parlamentti ja neuvosto pääsivät alustavaan sopuun säännöistä joulukuussa, ja tänään parlamentti hyväksyi uudet säännöt, jotka astuvat voimaan tänä keväänä. Äänestystuloksen mukaan EU-maat voivat siis jatkossa kieltää GMO-viljelyn esimerkiksi kaavoitukseen, sosioekonomisiin vaikutuksiin, GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen välttämiseen ja maatalouspoliittisiin tavoitteisiin vedoten.

Uudet säännöt antavat kyllä jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää muuntogeenisten organismien viljely muista ympäristöpoliittisista syistä kuin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioimista terveys- ja ympäristösyistä johtuen. Tämä on hyvä asia.

Äänestin kuitenkin päätösesitystä vastaan, sillä olen pettynyt unionin kunnianhimon tasoon asiassa. 

Lue lisää

Jyrkille terveisiä

Laitoin viime viikolla kasvukomissaarillemme Jyrkille kirjeen.

Kerroin, että visiitti Liman ilmastokokouksessa vahvisti uskoani siihen, että tulevaisuudessa pärjäävät ne, ja vain ne, joilla on nyt rohkeutta ja vahva visio hiilivapaasta yhteiskunnasta.

Kerroin, että Eurooppa menestyy vain, jos turvaamme puhtaan energian saannin ja omavaraisuuden sekä kestävän, energiapihin tuotanto. Euroopan energiaomavaraisuutta parantavien hankkeiden ja edistyneiden uusiutuvien energiamuotojen kehityksen ja saatavuuden tukemisen on oltava nyt prioriteetti.

Kerroin myös, että Suomen ei kannata matkia muiden maiden kasvukikkoja vaan luottaa omiin vahvuuksiinsa: energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja vahvaan olemassaolevaan ICT-osaamiseen. Suomen kärkihankkeiden tulee olla niitä, joilla näiden toimialojen ympärille luodaan aidosti elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä klustereita ja parannetaan nopeasti yritysten mahdollisuuksia skaalata innovaatioita kansainvälisille markkinoille.

Lue lisää