Merja Kyllönen

MEP Täydellä tarmolla & suurella sydämellä

Pohjoisen ääni kuuluviin

Kävin alkuvuodesta Oulussa tapaamassa ihmisiä ja kertomassa mepin työstäni. Turuilla ja toreilla ihmisiä puhutti aluepolitiikka.

Sakkoja ei enää pääse karkuun

Yksi tämän talven projekteista on ollut liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva, rajat ylittävä tietojenvaihto.

Sanahirviö, joka tarkoittaa sitä että vaikkapa ylinopeuksista tai liikenneturvallisuuden vaarantamisesta toisessa EU-maassa saatuja sakkoja ei pääse enää karkuun! Tavoitteena on puolet vähemmän liikennekuolemia vuonna 2020 (vuoteen 2011 verrattuna).

Katso video aiheesta.

Eurooppa energiaremonttiin

On tosiasia, että Euroopan Unioni on energiakysymyksissä erittäin haavoittuva.

EU tuo yli puolet siitä energiasta jonka kulutamme, ja erityisen riippuvaisia olemme öljystä. Miljardi päivässä on iso lasku siitä, että olemme edelleen niin öljyriippuvaisia ja niin vähäisessä määrin omavaraisia. Öljyriippuvuus tarkoittaa hyvin pitkälti Venäjä-riippuvuutta. EU-maiden kansalliset energiamarkkinat ovat myös huonosti yhteydessä toisiinsa ja hintaerot jäsenmaiden välillä ovat suuret.

Komissio on tilanteesta huolissaan, ja energiaunionin perustaminen on yksi tämän komission tärkeimmistä hankkeista. Erillinen energiaturvallisuusstrategia tähtää haavoittuvuuden vähentämiseen.

Parlamentin kannan energiaturvallisuusstrategiaan muodostaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE. Ympäristövaliokunta ENVI antaa strategiasta kuitenkin ensin lausunnon ITRElle, ja minulla on ollut ilo olla tämän lausunnon esittelijänä eli raportöörinä.

Olen tyytyväinen siihen yhteisymmärrykseen, jonka eri poliittiset ryhmät ympäristövaliokunnassa löysivät. Energiatehokkuus ja energian säästäminen ovat lausuntomme keskiössä.

ENVI-valiokunta äänestää.

ENVI-valiokunta äänestää.

Lue lisää

Liikettä ja liikennettä

Onpa ollut innostava viikko!

Maaliskuun täysistuntoviikko Strasbourgissa käynnistyi varsin keväisissä tunnelmissa, mutta minä aloitin viikkoni vieläkin etelämpänä, Italian Firenzessä.

IMG_1331

Olin maanantaina puhumassa komission ja Florence School of Regulationin yhteistyössä järjestämässä tilaisuudessa, jossa pohdittiin millaista sääntelyä tulevaisuuteen katsova liikennepolitiikka tuekseen tarvitsee.

Liikenneministerikaudellani Suomessa läpikäytiin aikamoinen ajattelutavan muutos, ja sitä samaa tuuletusta toivotaan nyt Euroopassa. Niinpä Firenzeenkin oli kutsuttu nimenomaan meitä suomalaisia kertomaan tekemisistämme, sekä inspiroimaan, sparraamaan ja haastamaan muita. Eräänlaista osaamisen vientiä tämäkin.

Omassa puheenvuorossani kannustin komissiota ja alan toimijoita rohkeuteen niin ajattelussa kuin toiminnassakin. Lisäksi muistutin heitä siitä kuinka paljon liikennesektorilla on tarjottavaa Euroopalle. Juhlapuheissa liikenteen elintärkeä rooli talouden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin peruskivenä kyllä muistetaan, mutta äkkiä se näyttää unohtuvan silloin kun etsitään uusia kasvualoja ja innovaatioita.

Lue lisää

282 äänestyksen päivä ja muita puuhia

Joskus on viikkoja, jolloin koko maailma koetetaan saada valmiiksi. Täysistuntoviikot Strasbourgissa ovat aina sellaisia, mutta myös tämä kulunut valiokuntaviikko on ollut samansuuntainen.

Päivät kuluivat tiiviisti takamus valiokuntasalien penkeissä kiinni, sillä sekä liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN että ympäristövaliokunta ENVI kokoontuivat tällä viikolla molemmat kolme kertaa. Äänestyksiä valiokunnissa oli tiistaina yhteensä 282.

Ympäristövaliokunta ENVIssä käsittelyssä oli isoja kokonaisuuksia: päästöoikeuksien hintaa korjaavan päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarannon perustaminen; biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvia epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva ILUC-direktiivi; sekä EU:n metsästrategia.

Pääsin maanantaina käyttämään nyrkkeilyhanskoja - knock out the toxic tonnes!

Pääsin maanantaina käyttämään nyrkkeilyhanskoja – knock out the toxic tonnes!

Lue lisää

Sampo on ryöstetty

Satakunnan työ -lehti kirjoittaa 18.2.2015:

Porissa tiistaina vieraillut europarlamentaarikko Merja Kyllönen keskittyi Kutosen kulmassa pitämässään puheessa ilmiöön, jota hän kuvasi sammon ryöstöksi.

– Se sampo, joka tuottaa hyvinvointia koko Eurooppaan, on eurooppalainen verotusjärjestelmä.

Järjestelmän ongelmana on Kyllösen mukaan se, että ne kansalaiset, joilla on paras veronmaksukyky, pystyvät nyt välttämään veronsa kierrättämällä tulonsa sellaisten maiden ja niiden verotusjärjestelmien kautta, joissa veronkierto on laillista.

– Näitä jäsenmaita on tällä hetkellä vähintään 23. Kaikki 28 jäsenmaata osallistuu jollakin tavalla laajamittaiseen verojen kiertoon, Kyllönen sanoi.

Lue lisää

Kelkkana ja rekenä

Valiokuntaviikko on taas ollut vauhdikas.

Asioiden kirjo on välillä pyörryttävä. Täysistuntoviikot ovat ihan omaa luokkaansa, mutta myös valiokuntaviikoilla Brysselissä saa välillä juosta kokouksesta toiseen. Tällä viikolla käsittelyssä on ollut monta asiaa, joissa minulla on ollut lusikkani sopassa.

ENVI-valiokunnassa esittelin Euroopan energiaturvallisuusstrategiaa koskevaa lausuntoluonnosta ja tiimini kanssa olemme työstäneet muutosehdotuksia EU:n metsästrategiaan sekä ns. ILUC-direktiiviin, jossa määritellään kriteerejä biolpolttoaineiden kestävälle tuotannolle. Yhteistyö suomalaiskollegoideni kanssa on ollut näissä asioissa tiivistä.

Täysistunnossa puhuin jälleen kerran ilmastosopimuksesta, ja vaadin sitoutumista ilmastorahoituksen kasvattamiseen. Tämän hetken työttömyys ja talouskriisi eivät saa olla se savuverho, joka estää meitä näkemästä kauemmas juuri silloin kun olisi toimittava.

Liikennevaliokunnassa käsiteltiin edelleen Suomelle tärkeätä mittta- ja massadirektiiviä, sekä keskusteltiin TTIP:istä. Puheenvuoroni löydät videon kohdista 1:35 ja 2:16.

 

Pieni pintaremontti ei riitä

Euroopan parlamentin ”ekaluokkalaisena” ministerikokemuksesta on paljon iloa. Liikennevaliokunnassa on ollut paljon meille suomalaisille tärkeitä asioita, jotka onneksi ovat olleet pitkälti jo ministeriajoilta tuttuja.

Ennen joulua saatiin neuvoteltua muun muassa raskaan kaluston mittojen ja massojen sääntelyä koskeva ehdotus, sekä liikennerikkomusten rajat ylittävää tietojen vaihtoa koskeva ehdotus.

Olen mukana myös kestävää kaupunkiliikennettä sekä yhtenäistä lippujärjestelmää koskevien asioiden työstämisessä oman ryhmäni varjoraportöörinä. Näillä rakennetaan edellytyksiä ja pohjaa uudelle ”liikenne palveluna” -ajattelulle, jossa liikenteen ympäristöystävällisyys, fiksu hinnoittelu sekä helppokäyttöisyys matkan suunnittelussa ja ostamisessa ovat avainasemassa.

Raikkaita, uusia tuulia eurooppalainen liikennepolitiikka kaipaakin. Vuonna 2011 tehty liikenteen valkoinen kirja otetaan arviointiin tulevana keväänä, ja itse odotan, että siitä karistellaan nyt pölyt. Tarve olisi ennemminkin pontevalle peruskorjaukselle kuin pienelle pintaremontille. Tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia.

Lue lisää